Polityka prywatności


Poniżej znajdują się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin http://welmedia.pl. Nigdy nie sprzedajemy tych informacji innym podmiotom.

Administrator danych osobowych

Jako WELMEDIA z siedzibą w Gdyni, ul. Dachnowskiego 5 81-025 jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za ich wykorzystywanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je, ponieważ przekazałeś nam swoje dane z wykorzystaniem strony http://welmedia.pl.

Kontakt z Administratorem

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail bok@welmedia.pl lub korespondencyjnie na adres Welmedia , ul. Nowodworskiego 21, 81-025 Gdynia.

Czy muszę podawać swoje dane osobowe?

Nie, jednak pamiętaj, że wypełniając formularz na naszej stronie, podanie określonych danych będzie obowiązkowe do udzielenia Tobie odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Cele oraz podstawy przetwarzania danych osobowych przez Administratora

Przetwarzamy Twoje dane osobowe do kontaktu z Tobą, jak również w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora;

Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe są udostępniane tylko w zakresie koniecznym do hostingu strony http://welmedia.pl.

Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Twoje uprawnienia wynikające z przepisów RODO

Zgodnie z RODO przysługuje Ci szereg praw w związku z przekazaniem nam Twoich danych osobowych, takich jak:

 1. Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane Twoje dane osobowe – w razie pytań dotyczących tego czy i jak przetwarzamy Twoje dane skontaktuj się z nami za pomocą udostępnionego na stronie formularza kontaktowego lub drogą mailową na adres bok@welmedia.pl.
 2. Na zasadach określonych w RODO, przysługują Ci również prawa do:
  • usunięcia danych – jeżeli chcesz, abyśmy przestali przetwarzać Twoje dane, możesz zgłosić nam takie żądanie. Pamiętaj jednak, że nie jest to bezwzględne prawo i możemy odmówić usunięcia tych Twoich danych, co do których mamy podstawę do ich przetwarzania (np. realizacja obowiązku prawnego lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam),
  • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
  • zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora lub wykonywanie zadań w interesie publicznym,
  • cofnięcia zgody, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody,
  • przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub Twojej zgody.